Åringer, Bork Viking til venstre, Birk Rigel i midten og Tysvær Matti til høyre. (Foto: Ida)