Åringene i trening, L.b Valborg med Bork Viking bak