1. Års Hingst etter Turbo Sund og Pigen fra O`Malley

Er inne til temming. Eier overtar treneransvaret for han når det er unnagjort.